საქმის №

მოსარჩელე მოპასუხე დავის საგანი განხილვის თარიღი განხილვის შედეგი
  ას-1322-1342-2011 მუსოიანი ხალილ სუკასიანი მამიკონ თანხის დაკისრება 12/7/2011 დატოვებულია უცვლელად
  ას-1322-1446-04 შპს `მთავარსასწავლომომარაგება~ (დირ. ქავთარაძე ოთარი) შპს `სტამბა~ დავალიანების გადახდევინების შესახებ 3/23/2005 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-1323-1249-2012 კირკიტაძე დავით ქარენაშვილი მედეია ზიანის ანაზღაურება 11/19/2012 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1323-1343-2011 შპს „მოდერნ კონსტაქშენ კომპანი“ ისმაილ კამილ იურჯი თანხის გადახდის დაკისრება 10/8/2012 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-1323-1553-05 უგლავა ნუკრი ხომასურიძე ტატიანა, თენგიზი ბავშვის ნახვის ხელშეშლის აკრძალვის შესახებ 4/11/2006 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1324-1167-2010 არაბული ლეილა გოდერიძე ნათელა ზიანის ანაზღაურება 2/1/2011 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1324-1250-2012 ახვლედიანი ირაკლი ახვლედიანი ამირანი თანხის დაკისრება, იპოთეკით დატვირთული ქონების რეალიაზაცია 11/7/2012 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1324-1344-2011 ინდივიდუალურ მენაშენეთა ამხანაგობა „დიღომი 2007“ ბადრიძე ნიკოლოზ ზიანის ანაზღაურება 10/28/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1324-1435-04 ყურაშვილი უშანგი, ამხანაგობა `ავლევი 30~ ნაკაიძე ზურაბი (წარმ. ხელაია დ.) უკანონო ხელშეშლის აღკვეთის შესახებ 6/9/2005 გაუქმდა და შეწყდა
  ას-1324-1554-05 აფციაური ნუნუ ამირეჯიბი კონსტანტინე უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვის შესახებ 7/11/2006 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-132-475-07 გერმანიის ტექნიკური თანამშრომლობის საზოგადოება (გტზ) (წარ. გიორგი ტიკაძე) ჩაჩავა სოფიო სამუშაოზე აღდგენისა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურების შესახებ 6/26/2007 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-1325-1168-2010 ფირცხალავა გულნაზ ლაკირბაია ჯუსტიან, ხასაია მიმოზა, კილაძე თამარ და სხანი უკანონო მფლობელობიდან ნივთის გამოთხოვა 3/10/2011 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1325-1251-2012 ევგენიძე თამაზ აბაშიძე დავით უძრავი ქონების გაუმჯობესებაზე გაწეული ხარჯების ანაზღაურება 10/2/2012 დატოვებულია განუხილველად
  ას-1325-1263-2014 სს „თელასი“ ჭვალაძე ალექსანდრე სამუშაოზე აღდგენისა და იძულებითი განაცდურის ანაზღაურების შესახებ
  ას-1325-1436-04 დოლიძე ნატო, უთნელიშვილი იური ადუაშვილი მედეა სესხის დაბრუნების შესახებ 4/26/2005 გაუქმდა და შეწყდა
  ას-1326-1252-2012 კაკაბაძე ლაშა შანიძე თამთა თანაცხოვრებისას შეძენილი ნივთების დაბრუნება 3/25/2013 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
  ას-1326-1264-2014 შპს „ მალი XXI“, ჩხეიძე ვერა გოგორიშვილი ედიშერ აუქციონის შედეგების ბათილად ცნობა 3/11/2015 დაუშვებლად იქნა ცნობილი
  ას-1326-1346-2011 შპს „რიელთი გრუპ“ მჭედლიძე გიორგი ხელშეკრულებიდან გასვლა, თანხის დაკისრება 10/17/2011 გაუქმდა და მიღებულია ახალი გადაწყვეტილება
  ას-1326-1437-04 გახარია ნანული პეტრიაშვილი ამირანი დაკრძალვის და სხვა ხარჯების ანაზღაურების შესახებ 4/28/2005 დატოვებულია უცვლელად
  ას-1326-1555-05 წულაია ვასილი, მილორავა მანანა თუმანოვი ეველინა, ალბერტი, გაიანე, არტური ნასყიდობის ხელშეკრულების ბათილად ცნობის შესახებ 7/10/2006 გაუქმდა და დაუბრუნდა სასამართლოს
 Canaweri = 9685